Verlies en dan rouwen

Rouwen kun je zien als een proces om jezelf aan te passen aan een totaal veranderde situatie. Dat gaat niet vanzelf en is vaak erg moeilijk. Je kunt rouw ook zien als het totaal van gevoelens, gedachten en gedrag dat ontstaat ten gevolge van het permanent missen van iets of iemand die heel dierbaar voor je is.  Rouw is zeker geen ziekte, het is de normale aanpassing aan een verlies. Je staat voor de immense taak je verwachtingen, je heden en je toekomst aan te passen aan een nieuwe situatie waarin het leven er ineens anders uitziet.

Belangrijke aspecten bij rouw zijn:

De emotionele reactie op het verlies

Het aanpassen aan de nieuwe situatie

Het betekenis geven aan het verlies

Het opnieuw vormgeven van het levensverhaal

Het is belangrijk dat je de fasen van rouw doorloopt om de verlieservaring een plek te kunnen geven.

Kinderen en jongeren individueel

Ieder kind/jongere rouwt op zijn of haar eigen manier. Het kan voor ouders vaak moeilijk zijn om contact te maken met hun kind omdat zij er emotioneel te dichtbij staan. Het is voor het kind/de jongere dan juist goed om zich te kunnen uiten bij iemand die niet emotioneel verbonden is.

Kinderen uiten zich spelenderwijs. Ik sluit aan bij het kind en kijk wat voor hem/haar de beste manier is om te werken. Ik werk vanuit mijn hart en intuïtief. Met behulp van diverse creatieve uitingsvormen help ik het kind om zich open te stellen en het verlies te bekijken om het zo een plek te kunnen geven.

Samen met de ouders/verzorgers kunnen we kijken waar dit het beste plaats kan vinden. Dit is zowel mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving thuis maar het kan ook bij mij in een speelkamer waar verschillende materialen aanwezig zijn. Na een eerste vrijblijvende kennismaking bepalen wij samen of we verder gaan en op welke manier. Het uitgangspunt is dat het kind zich goed voelt bij mij, zich veilig voelt, zich begrepen voelt en zich durft open te stellen. De frequentie hangt uiteraard af van de persoonlijke situatie en hoe het proces verloopt.

“Afscheid nemen is met dankbare handen meedragen al wat herinnering waard is”

Rouw/verlies groepen

Het is voor kinderen vaak ook helpend om in een groep bezig te zijn met hun verlieservaring. Het delen van ervaringen, een stuk herkenning en het gevoel niet alleen te zijn kan erg helend zijn.

Samen met mijn studiegenoot en collega Annemieke Gout bieden wij begeleiding in groepen aan bij diverse vormen van rouw. Wij hebben zowel groepen gericht op verlies na een scheiding als ook groepen gericht op verlies door overlijden van een dierbare.

We hanteren daarbij de leeftijdsgroepen van 4-8, 8-12, 13-18 en 19-23 jaar.